Uvod

Švedska lopta (fitball ili stability ball) sve se više koristi u treningu rekreativaca, prevenciji i rehabilitaciji od sportskih ozljeda, te u kondicijskoj pripremi sportaša. Napravljena je 1960 godine kao igračka za djecu. Nakon toga počinje njena primjena u rehabilitaciji i kasnije u kondicijskoj pripremi. Često se koristi u treningu pilatesa.

Postoji veći broj prednosti koje pruža trening sa švedskom loptom. Pomoću nje vježbamo proprioceptore (mehanorceptore) i poboljšavamo ravnotežu (balans), te prilikom izvođenja pojedinih vježbi uključujemo veći broj stabilizatora.

U treningu sa utezima na trenažerima cilj je izolirati pojedinu mišićnu grupa, dok je prilikom vježbanja sa švedskom loptom cilj uključiti što veći broj mišića jer ljudsko tijelo djeluje kao jedna cjelina što je vidljivo u različitim sportovima gdje nema izoliranog pokreta već uvijek postoji suradnja mišića cijelog tijela.

Jedno istraživanje je pokazalo pozitivan utjecaj treninga sa švedskom loptom na stabilnost trupa, ali nije bilo statistički značajnih promjena u mioelektričnoj aktivnosti mišića trbuha i leđa, poboljšavanja stava prilikom trčanja, niti unapređivanja ekonomičnosti trčanja.

Drugo istraživanje pak pokazuje da zamjena klupe sa švedskom loptom prilikom izvođenja vježbi sa utezima za gornji dio tijela ne dovodi do dodatnog uključenja mišića stabilizatora kao što se to prvotno mislilo. Iz toga možemo zaključiti da još uvijek nije potpuno dokazano i procijenjeno djelovanje i utjecaj švedske lopte na vježbača prilikom izvođenja različitih vježbi.

Vježba za trbuh na pilates lopti

Progresija u treningu sa švedskom loptom

Postoji veći broj metoda kojima možemo povećavati nivo težine u treningu sa švedskom loptom. Ovdje ćemo nabrojiti neke:

* Smanjenje oslonačne površine (to možemo postići smanjenjem veličine lopte, njenim većim napuhivanjem ili primicanjem stopala, te ćemo na taj način teže održati ravnotežu).
* Povećanje dužine poluge (npr. bacanje medicinske lopte sa grudiju zamijenimo sa bacanjem iza glave).
* Povećanje opsega pokreta (npr. kod vježbi sklekova u kojima izvodimo pola pokreta zamijenimo sa potpunim sklekovima, to isto vrijedi i za čučnjeve).
* Mijenjanje brzine pokreta (neke vježbe poput bacanja medicinske lopte su zahtijevnije ako se vježba izvodi u većoj brzini).
* Dodavanje otpora (to možemo napraviti na način da u vježbu ubacimo utege, sajle ili elastične gume).
* Zatvoriti oči (sa zatvaranjem očiju i izvođenjem vježbe stavljamo dodatni zahtjev na proprioceptore te na taj način dajemo jenu novu dimenziju vježbi, jedino moramo paziti da ne bi došlo do ozljede zbog pada ili nečeg sličnog).

Mala pilates lopta

Zaključak

Švedska lopta je rekvizit koji se može koristiti na različite način i u raznolikim vježbama. Također pruža vježbačima mogućnost da razbiju monotoniju u treningu i uvedu neke nove vježbe. To je rekvizit koji se može relativno lako pospremiti pa se zbog toga može koristiti kod kuće ili na putovanju.