Osnovni pojmovi i klasifikacija tipova brzine

Brzina predstavlja sposobnost brzog reagiranja, brzog izvođenja jednog ili više pokreta u jedinici vremena ili sposobnost savladavanja što dužeg puta u što kraćem vremenu (Milanović, 2004).
Kada se govori o kvaliteti sportaša, brzina je obično sposobnost koja sportaša stavlja na početak liste.
U futsalu brzina podrazumijeva sposobnost brzog reagiranja, iznenadnu promjenu smjera kretanja, promjenu brzine i ponovljeno izvođenje tih zadataka na dosljedno visokom stupnju kroz cijelu utakmicu.
Igrači koji imaju dobru brzinu forsiraju obranu da trči oko njih, čime je maksimalno umaraju, a time se povećava broj prilika za gol.
Brzina se u mnogim sportskim disciplinama pojavljuje kao kompleksna sposobnost, koja ima više međusobno povezanih faktora

 • Brzina reakcije
 • Startna brzina (akceleracija)
 • Brzina zaustavljanja (deceleracija)
 • Maksimalna brzina
 • Izdržljivost
 • Agilnost

Navedeni tipovi brzine nastupaju u realnim sportskim situacijama u međusobnim relacijama i formiraju takozvani «brzinski potencijal» sportaša.
Razvoj brzine je vezan na kretne strukture i dinamične karakteristike pojedinih sportskih disciplina pa se tako brzina pojavljuje u kombinaciji sa snagom, koordinacijom, fleksibilnošću, izdržljivošću i preciznošću.
Važne pretpostavke za postizanje brzine su slijedeće:

 • Visoka aktivnost živčano-mišićnog sustava
 • Elastičnost mišića, ligamenata i tetiva
 • Inter i intra mišićna koordinacija
 • Kvalitetna tehnika kretanja
 • Brza i elastična snaga
 • Fleksibilnost
 • Biokemijski status na periferiji lokomotornog sustava, odnosno energetske zalihe i brzina energetskih procesa u mišićima
 • Motivacija- koncentracija

Ciljevi treninga brzine u futsalu

Na temelju analiza situacija u igri futsala maksimalna udaljenost koju je potrebno prijeći u ravnoj liniji može biti 30 do 40 metara, tijekom kojih je promjena ritma i smjera učestala, te u kojima je sposobnost reakcije prije suparnika preduvjet za zauzimanje situacije prednosti i u kojoj je velika većina akcija velikog intenziteta (ne može se unaprijed odrediti broj ni trajanje tih akcija), trening brzine se treba koncentrirati poglavito na:

 • Brzinu reakcije
 • Startnu brzinu
 • Izdržljivost u brzini

Također brzina u futsalu se manifestira kroz eksplozivne akcije i skoro uvijek na iznenađenje, sa sljedećim aspektima:

 • Start iz statične pozicije
 • Mijenjanje ritma tijekom kretanja
 • Mijenjanje smjera tijekom kretanja

Ostvarujući svoje kombinacije, trener može kreirati radne uvjete za razvoj ove sposobnost, bilo s prisutnošću lopte ili bez, sa suparnicima i suigračima, itd.(Diaz-Rincon, J.A. 1997, 2000).
I na kraju možda i najvažnija vrsta brzine je brzina momčadi, o kojoj ovisi brzina igre više nego o brzini ikojeg pojedinca. Uvjetovana je brzinom kojom se kreće lopta i brzinom kojom se kreću igrači pri stvaranju ili zauzimanju slobodnih prostora.

Vjezba s viperbeltom Josip Fucek

Metode treninga brzine u futsalu

Predstavit ćemo seriju metodoloških i primjenjivih principa koje trebamo imati na umu kod razvijanja brzine.
Kretnje se uvijek trebaju odvijati pri maksimalnoj brzini izvršavanja, u suprotnom slučaju podražaj neće biti dovoljan da proizvede pozitivne efekte.
Treba realizirati malo ponovljenih serija, a vrijeme izvršavanja treba biti poštovano za vrijeme svih ponovljenih serija vježbi.
Vrijeme trajanja vježbi treba biti vrlo kratko, ne prijeći 6 sekundi ako želimo biti sigurni da razvijamo brzinu.
Potreban je produženi odmor između serija i između vježbi,   da se neuromuskularni  sustav oporavi, te treba biti takav da nam omogući da sljedeću seriju izvršimo pri maksimalnoj brzini. Odmor je bolji ako je aktivan, s vježbama istezanja i zglobne pokretljivost da bi izbjegli pad u fazu umora.
Pokreti trebaju biti tehnički ispravni, izvršavajući vježbe ili kretnje korektno.
Nakon rada na vježbama za razvoj brzine nije preporučljivo raditi druge vježbe ili aktivnosti treninga koje zahtijevaju mnogo koncentracije, zbog umora živčanog sustava koji će nas spriječiti da dobijemo tražene rezultate.
Sav trening brzine treba biti realiziran s optimalnim zagrijavanjem, koji odgovara aktivnostima.
Načini korišteni u radu na razvoju brzine su specifične vježbe i kretnje: startanje iz temeljnog položaja, mijenjanje smjera kretnji, promjene u vrsti kretnji, promjene u ritmu između kretnji.
Prikladno je i korištenje vježbi gdje rastavljamo dijelove akcija i razvijamo ih pri maksimalnoj brzini i izvršavajući ih s tehničkom točnošću.
Treba imati na umu i korištenje ostalih elemenata koji se zahtijevaju u natjecanjima, a kojima se realizira aktivnost: lopta, suigrači i suparnici.

Razvoj brzine jednostavne reakcije

U futsalu prevladavaju vizualni podražaji nad auditivnim, te se ponekad pojavljuju i taktilni podražaji (određene obrambene akcije bez pogleda na suparnika) koje sportaš procesuira i na temelju kojih donosi odluke.
Kada obrambeni igrač pokušava oduzeti loptu, vrijeme reakcije napadača odlučit će hoće li zadržati loptu ili ne. Vrijeme reakcije igrača s loptom odlučit će hoće li dodati loptu slobodnom suigraču ili će uputiti udarac na gol.
U metodici treninga brzine reakcije koristit ćemo:

 • Ponovljenu reakciju na iznenadni podražaj, pokušavajući povećati pažnju i smanjiti vrijeme reakcije
 • Reagiranje ne različite podražaje na jednak način, mijenjajući tip podražaja na koji se želi reagirati
 • Izmjenu položaja, situacije ili startne tehnike s kojima odgovaramo na podražaj.

Razvoj brzine složene ili raznolike reakcije

U ovim slučajevima nam je cilj imati različite odgovore na drugačije, raznolike podražaje.
Koristi ćemo aktivnosti za razvoj brzine reakcije na objekt ili osobu, često u pokretu, te ćemo to smanjenje vremena reakcije usmjeriti na:

 • Razvoj sposobnosti uključivanja objekta ili osobe u osobno vizualno polje i njeno zadržavanju u njemu, predviđajući moguće pokrete zahvaljujući prijašnjim iskustvima razvoja akcije- reakcija preduhitravanja.
 • Povećanje zahtjeva u aktivnostima koje se tiču brzine percepcije i drugih komponenata brzine reakcije npr. povećavajući broj lopti u igri, smanjujući u običajni prostor održavanja aktivnosti, brojčana prednost, itd.
 • Razvoj selektivne reakcije, koja označuje izbor odgovarajućeg motoričkog odgovora iz seta motoričkih odgovora na akciju suigrača ili protivnika. Sportaš izabire onu vrstu odgovora koja je najučinkovitija u određenim uvjetima.

U sva tri  slučaja, uzevši u obzir da je potrebno izabrati jednu akciju, kao odgovor na situaciju u kojoj se trenutno nalazimo, potrebno je naučiti koristiti «skrivene informacije» o mogućnostima suparnikovih akcija prateći njegov stav, mimiku, startne akcije, opće ponašanje, itd. usporedno s tim neizbježno se nameće tehničko uvježbavanje, koje će proširiti mogućnost odgovora, poboljšati koordinaciju i taktičko razmišljanje.