Što je najbolje učiniti kad gubiš?

Vi pitate - Mi odgovaramo // 11.01.2011. // Marino Bašić prof. kinezijologije

PITANJE:
Što je najbolje učiniti kad gubiš?

ODGOVOR:
Kad si gore glavu dolje, kad si dolje glavu gore! Ne treba pokleknuti na prvim preprekama, jedan mudrac je rekao da ljudi većinom odustaju kad su vrlo blizu cilja.

Vaš dojam


(obavezno)
(obavezno)