PITANJE:
Što je najbolje učiniti kad gubiš?

ODGOVOR:
Kad si gore glavu dolje, kad si dolje glavu gore! Ne treba pokleknuti na prvim preprekama, jedan mudrac je rekao da ljudi većinom odustaju kad su vrlo blizu cilja.