Trening se može provoditi u različitim prostorima koji su namijenjeni različitoj upotrebi i svrsi. O bilo kojima da je riječ određeni sigurnosni uvjeti moraju biti zadovoljeni. Polson (1994a) mogućnost prevencije od ozljeda dobivenih u teretani (zatvoreni prostor) dijeli u tri kategorije:

 • Fitness aktivnosti
 • Menadžment
 • Ustanova

Fitness aktivnosti dijeli dalje u aktivnosti u kojima se koriste utezi i ostale fitness aktivnosti, te testiranje.
Menadžment sačinjavaju četiri kategorije (Polson, 1994b):

 • Zdravlje i sigurnost.
 • Rukovođenje treningom sa utezima.
 • Profesionalni razvoj
 • Opreznost (budnost)

Zdravlje i sigurnost se mogu dalje podijeliti u pet područja:

 • Katastrofe i nepogode (požar, uragani, zemljotres i sl.)
 • Sigurnost (vrijednosti koje sportaši donose sa sobom u teretanu staviti na sigurno mjesto i sl.)
 • Bolest (ne dozvoliti ljudima koji imaju gripu da treniraju i na taj način zaraze ostale vježbače).
 • Korištenje droge i stereoida (pozvati policiju ako se vide simptomi na vježbaču koji ukazuju na njihovo korištenje).

Rukovođenje treningom sa utezima je zadatak glavnog kondicijskog i fitness trenera koji je zaposlen u teretani.
Njegovi zadaci su:

 • Pravljenje programa treninga za vježbače
 • Nadgledanje rada vježbača
 • Učenje i usavršavanje tehnike izvođenja pojedinih vježbi kod vježbača.
 • Vođenje evidencije dolazaka, broja treninga i ozljeda pojedinog vježbača.
 • Provjeravati opremu za vježbanje i slučaju kvara dati popraviti ili zamijeniti sa novom.

Opreznost (budnost) se odnosi na redovito kontroliranje i provjeravanje stanja u teretani i ispravno reagiranja na nastale situacije. Ako gledamo zakonske regule tada vidimo da nije poželjno u prostoru za trening postojanje bilo kakve diskriminacije što se tiče rase, nacionalnosti ili spola.

Vrlo bitno je da budu zadovoljeni sigurnosni uvjeti što se tiče požara. To se odnosi na više mogućih izlaza iz prostora za trening kao i postojanje aparat za gašenje požara.

Kroll (1995) govori o područjima prostora za trening za koje treba voditi brigu:

Prostor

Prostor treba sadržavati dio za vježbanje te svlačionicu i prostor za tuširanje. Mjesta za parking trebaju biti dobro uređena bez ikakvih prepreka ili sličnih stvari.

Bitno je obratiti pažnju na temperaturu zraka u prostoriji, čistoću vode kao i drugih stvari koje se koriste za trening.

Oprema

Opremu je najbolje kupovati od licenciranih proizvođača koji imaju potvrdu o sigurnosti opreme. Mnoge ozljede u teretanama su se dogodile baš zbog nekvalitetne trenažne opreme.

Raspored opreme treba biti takav da je dostupan invalidima, da postoji prostor za asistente koji pomažu prilikom izvođenja pojedinih vježbi, te da se vježba može izvoditi slobodno i sigurno.

Mnoge ozljede su se desile zbog toga što se oprema nalazila preblizu jedna drugoj, pogotovo utezi.

Upotreba opreme

Na svakoj spravi bi se trebale nalaziti upute kako se pojedina vježba izvodi da bi pravilna upotreba bila vidljiva i jasna.

Nadgledanje rada

Zaposlenici tj. voditelji u teretanama ili dvoranama bi trebali biti adekvatno školovani i educirani. Raspored sprava bi trebao biti takav da voditelji mogu nadgledati sve koji vježbaju, te da se na taj način smanji odgovornost u slučaju ozljeda.