Treninzi se u velikom broju sportova odvijaju vani (nogomet, ragbi, tenis) na travnatim, zemljanim ili betonskim podlogama. Većinom se provode kada su vremenski uvjeti takvi da ne otežavaju ciljeve treninga, iako postoje iznimke. Jedna od glavnih opasnosti koje se mogu desiti na otvorenom je udar munje što može imati kobne posljedice na sportaše koji se tada nalaze u blizini.

Binkley (2002) je prilagodila upute NCAA – e (National Collegiate Atletic Association) i NATA – e (National Athletic Trainers Association) kojih se treba pridržavati prilikom moguće opasnosti od udara munje:

  1. Odrediti komande u slučaju udara munje koje svi razumiju u vašoj školi, klubu ili ustanovi. Odrediti ljude koji su zaduženi za evakuaciju ljudi sa terena, bazena i sl. te koji su zaduženi za praćenje vremenskih prilika da bi mogli na vrijeme reagirati i upozoriti ostale. Odrediti sigurna mjesta u slučaju udara munje.
  2. Obučiti ljude da znaju prepoznati znakove dolaska vremenskih neprilika. Npr. munja može udariti 10 kilometara dalje od padanja kiše, što znači da ne mora kišiti, a opasnost od udara munje postoji.
  3. Sigurna mjesta moraju sadržavati zgradu koju inače koriste ljudi, koja ima četiri zida i ima uzemljenje. U nedostatku zgrade može poslužiti automobil sa tvrdim metalnim krovom. Ako nemamo u blizini niti zgradu niti automobil tada treba zauzeti sigurnu poziciju (klečanje sa spojenim petama, težina na prednjem dijelu stopala, glava spuštena i uha pokrivena). Cilj te pozicije je da smanji tjelesnu površinu koja je u kontaktu sa podlogom. Nikako se ne smije ležati na podu jer to povećava mogućnost od udara.
  4. Da bi utvrdili koliko daleko od nas se dogodio udar munje možemo ustanoviti na način da nakon bljeska brojimo sekunde do udara munje. Taj broj podijelimo sa 5 da bi utvrdili udaljenost. Npr. ako je prošlo 30 sekundi, podijelimo taj broj sa 5, to znači da je munja udarila 6 kilometara od nas. Ako se udar desio u vremenu manjem od 30 sekundi nakon bljeska, to znači da moramo odmah napustiti mjesto treninga, jer postoji realna opasnost za našu sigurnost.
  5. Prilikom grmljavine treba izbjegavati otvorena mjesta, poglavito veće nadmorske visine, bazene, drveća, metalne objekte poput ograda, izbjegavati tuširanja, koristiti telefone ili biti u telefonskoj govornici.
  6. Treba pričekati 10 minuta nakon zadnje vidljive pojave munje i tek onda nastaviti aktivnost.
  7. Ako nekoga od sudionika udari munja tada mu treba pružiti prvu pomoć na način da se prvo osigura prostor, pomakne žrtva na sigurnu lokaciju i pruži prva pomoć na osnovu primarnih i sekundarnih znakova (disanje, cirkulacija, šok, prijelomi, opekotine, rane i sl.).
  8. Pribor za prvu pomoć i upute za oživljavanje bi uvijek trebale biti dostupne i u blizini.