Kategorija press cliping sadrži skenirane isječke iz novinskih članaka gdje se pojavljuju naši stručni članci, naši stavovi o pojedinim temama te dobri rezultati naših sportaša.

Cilj takvog objavljivanja je motivacija nas samih kao i naših sportaša i rekreativaca na predan rad i nagradu za uložen trud.