Atletika

Trčanje – povrede mišića, od istegnuća do potpunog rastrgnuća, najčešće su povrede m.biceps femoris i m.semimembranosus, a kod starijih m.quadriceps femoris, a iznimno m.sartorius.

Skokovi – slične su kao i kod trčanja, osim što su učestalije povrede m.quadriceps femorisa i rastrgnuće Ahilove tetive.Pri odskoku skakača udalj može doći do infrakcije metatarzalnih kostiju i nagnječenja pokosnice na petnoj kosti.Pri skoku uvis dolazi do istegnuća dugih leđnih mišića. A prilikom doskoka- distorzija skočnog zgloba, prelom gležnja i povrede koljena (meniskus).

Bacanja – najčešće povrede su u području lakta i ramena.Tipična povreda je kopljaški lakat (oštećenje hvatišta m.fleksora ispod medijalnog epikondila nadlaktične kosti.

Dizanje tegova

Najčešće povrede su povrede duge glave m.biceps brahi, povremeno istegnuće trbušnih mišića.Distorzija u ramenom zglobu, u koljenu (oštećenje eniskusa).Dizanje većih težina može oštetiti i kralježnicu.

Košarka

Česte su distorzije nožnog zgloba.Najviše je oštećenja na fibulatalarnoj vezi.Nakon toga prema učestalosti slijedi medijalni meniskus. Dolazi i do povreda četveroglavog mišića natkoljenice.Frakture najčešće zahvataju male kosti prstiju šake i stopala.

Rukomet

Vrlo česta povreda u rukometu je povreda ramena.Najteža povreda ramenog zgloba je iščašenje ramena.Do iščašenja ramena dolazi zbog djelovanja jakih, neočekivanih sila na zglob koji je poznat po nesrazmjeru konkavnog i konveksnog zglobnog tijela.Najčešće dolazi u fazi šuta, naročito ako odbrambeni igrača djeluje na ruku kojom se izbacuje lopta sa strane ili pozadi.
Znači, u rukometu najčešće se povrijeđuju skočni zglob, rame i zglobovi među člancima prstiju.
Distorzije preovladavaju u zglobovima prstiju ručja.Česta je distorzija ramenog mišića – deltoideusa.
Česta je povreda unutrašnje kolateralne veze, meniskusa, Ahilove tetive. Među prelomima najčešći su prelomi članaka i prelom čunjaste kosti šake.

Odbojka

Najčešće povrede nastaju u području ramena i na zglobovima prstiju.U ramenu tetiva m.supraspinatusa i vlakana deltoidnog mišića.Nešto češće su povrede meniskusa i to medijalnog.Povredama je zahvaćen i ručni palac.Distorzije u nožnom zglobu su rjeđe kao i povrede mišića.Lomovi se javljaju u području zglobova prstiju, a javlja se i prelom čunjaste kosti šake.

Hrvanje

Česta su nagnječenja leđnih i prsnih mišića.Učestale su distorzije i luksacije ramenog i lakatnog zgloba.Tipična povreda mišića je m.bicepsa.Može doći i do preloma rebara, ključne kosti pri padu.Udarcem glavom o pod može doći do potresa mozga.Distorzije mogu nastati u zglobu koljena, skočnom zglobu i nožnom palcu.Tipična povreda uha je OTHEMATOM, pa nastaje deformacija zvana HRVAČKO UHO.Tipična povreda kože jee infekcijsko-traumatska promjena (Furunkuloza na zadnjoj strani vrata).

Judo

Najčešće povrede su distorzije i luksacije malih zglobova ruku i nogu.Povreda lakta je naročito izražana povreda.Česti su prelomi ključne i palačne kosti.Oštećenje intervertebralnih diskusa u području slabinske kičme, oštećenje meniskusa, prelomi rebara.

Nogomet

Česte su povrede mišića, posebno natkoljenice, riječ je o istezanjima, laceracijama i djelimičnim rupturama, dok su potpune rupture rijetke.Najviše se povrijeđeni četveroglavi mišić prednje strane nadkoljenice i dvoglavi mišić stražnje strane nadkoljenice.Kontuzije su češće u mišićima podkoljenice.Najčešća povreda zglobova je distorzija skočnog zgloba, a u koljenom zglobu česte su distorzije i povrede meniskusa.Povrede hrskavice su veoma rijetke.Povreda zglobne čahure koljenog zgloba javlja se pri svakoj jačoj distorziji, najčešća je povreda medijalnih kolateralnih veza, nešto rjeđe lateralnih kolateralnih veza, a najrjeđa je povreda udruženih veza.

Kod golmana se javljaju povrede ramena u smislu kontuzija, luksacija.Prelomi se najčešće javljaju kod kratkih kostiju stopala.Lomovi dugih kostiju su rjeđi.
U predjelu kuka povrede su rijetke, ali su prisutne u području prepona i simfize.Preponska bol nastaje zbog pretjeranog naprezanja aduktorske skupine mišića nadkoljenice.Bol je u području hvatišta m.gracilisa (aduktora longusa).

Boks

Udarci u boksu uzrokuju pomicanje glave, a zatim i moždane mase kao i krvnih žila između moždanih ovojnica i mozga.Boks je sport u kojem preovladavaju kontuzije.Tipične povrede su distorzije prstiju i ručnog zgloba,bokserski palac je posljedica iščašenja ručnog zgloba.Česte su povrede usana, kostiju lica, donje vilice (mandibule).Najtipičnije povrede su prsnuće arkade, dok udarci u nos mogu prelomiti nosnu kost pa i nosnu pregradu, tipična deformacija je bokserski nos.Dugogodišnja bokserska aktivnost dovodi do gubitka sluha, a direktni udarac u slušni otvor može prouzrokovati prsnuće bubnjića.U većini slučajeva klasičnog ”knock outa-a” postoji potres mozga,osim u glavu ”knock out” se može izvesti udarcem u vrat, lijevu stranu grudnog koša, gornji dio trbuha.
Početni stadij je povraćanje, glavobolja, pospanost, razdražljivost, arogancija.
Drugi stadija označen je duševnim pogoršanjem i regresijom prisutna je tromost.
Treći stadij nastaje kada se bokseri prestaju baviti boksom.Glavobolja je najveći simptom, primjećuje se nagluvost i vrtoglavica, prisutno je mucanje, teže izgovaranje složenih riječi.

Skokovi u vodu i plivanje

Pri skoku u plitku vodu nastaju kontuzije glave sa prelomima, kao i distorzije, luksacije i prelomi vratnih pršljenova.Pri udarcu trbuhom  u vodu dolazi do oštećenja jetre, slezene, gušteraće i bubrega.
Dugotrajno leđno plivanje može izazvati bolne neuralgije ramenog pojasa.Distenzija i laceracija mišića aduktora nadkoljenice dešavaju se pri prsnom plivanju.Delfinaši se žale na bol u predjelu slabina.U ovom stilu kičma i ležni mišići su dosta opterećeni.Kod okreta se može javiti distorzija koljena.Osobe koje borave u bazenu izložene su upalam očne spojnice, upali vanjskog uha i gljivičnim zarazama.

Skijanje

Najčešće povrede su pri padu, dok je mnogo manji broj povreda uzrokovan sudarima skijaša.Postoje dva tipa pada: torzijski i frontalni.Tipične povrede pri skijanju su:
1.  Skijaška tačka (istegnuće medijalne zglobne veze koljena)
2.  Skijaška fraktura (maleolarna fraktura lisne kosti)
3.  Skijaški palac (uganuće zgloba palca na ruci)
4.  Spiralni lom podkoljeničnih kostiju.
Povredama kod skijaša uzročnici još mogu biti od štapa koje su nerijetke, a mogu biti i smrtonosne, metalni rubnici uzrokuju razne rane, ponekad i veoma duboke.Od skijaškog lifta može doći do kontuzija na glavi (udraci od sidra).Uganuća su najčešće povrede kod skijaša, naročito u zglobu koljena.

Gimnastika

Pri doskoku na puno stopalo može nastati prelom metatarzalnih kostiju, pri doskoku na rub strunjače može nastati distorzija skočnog zgloba i povreda Ahilove tetive.Tipičan prelom je suprakondilarni prelom nadlaktične kosti (razboj), doček na jednu ruku.Prilikom udarca u konja ili kozliča nastaju kontuzije ili distorzije koljena.Među mišićima najčešće se povrijeđuju m.biceps brachi, m.pectoralis, m.rectus abdominis.Česte su distorzije zglobova ruku i ramena.Prilikom udarca glave o pod može doći do potresa mozga.Nakon dugogodišnjeg bavljenja gimnastikom javlja se gimnastička grba.Najčešće i najtipičnije povrede su povrede dlanova (žuljevi).

Tenis

Tipično oštećenje je entenzitis u području hvatišta extenzora šake i prstiju na lateralnom epikondilu.
Povreda nadlaktice je tzv.teniski lakat”.Nastaje kao rezultat prekomjernog naprezanja mišića podlaktice.Pri serviranju nastaju povrede m.triceps sure i ruptura Ahilove tetive.U tenisu mogu nastati žuljevi na rukama i česte distorzije skočnog zgloba.