Planiranje treninga je složena upravljačka akcija kojom se određuju ciljevi i zadaće trenažnog procesa, vremenski ciklusi za njihovo postizanje i potrebni tehnički, materijalni i kadrovski uvjeti., dok programiranje označava složenu upravljačku akciju u kojoj se određuju postupci koji sadrže informacije o sredstvima, opterećenjima i metodama trenažnog rada, oporavka i natjecanja (Milanović, 1997).
Klupska futsal liga traje otprilike 9-10 mjeseci, uzimajući u obzir i pripremni period, dakle od sredine kolovoza, pa do kraja svibnja.
Prva Hrvatska futsal liga sadrži 12 klubova, koji se natječu dvokružno u liga sistemu, s time da na kraju 8 najboljih momčadi igra play off ,kup sustavom za prvaka. U sklopu lige igra se kup (4 kola, 6-7 utakmica), te pojedini igrači sudjeluju u reprezentativnim nastupima.
Važno je spomenuti kako u vrijeme prijelaznog perioda (12-1 mjesec, i 6-8 mjesec) većina igrača sudjeluje na izuzetno popularnim malonogometnim  turnirima diljem zemlje, a i inozemstva (većinom nisu pod ingerencijom HNS-a, te se igraju sustavom 5+1 uz ne standardna pravila).
Dakle u futsalu govorimo o dvociklusnoj periodizaciji sportske pripreme.
Prvi natjecateljski mezociklus traje od kraja rujna do kraja prosinca, a drugi od  početka veljače do početka lipnja.

Tablica 4. periodizacija godišnjeg makrociklusa u futsalu 1. HMNL (dvociklusna periodizacija)

Da bi mogli izraditi kvalitetan plan i program potrebno je dijagnosticirati stanje sportaša na početku trenažnog procesa, uvažiti kalendar natjecanja te utvrditi očekivana stanja sportske forme.
Na osnovu analize rezultata testiranja utvrđuje se opće stanje ekipe, stanje ekipe po pojedinim sposobnostima, opće stanje svakog igrača te stanje igraća po pojedinim sposobnostima. To znači da se pri planiranju i programiranju godišnjeg ciklusa, perioda, etapa, mezociklusa te trenažnih jedinica ne planira i programira samo prema timskim zahtjevima, već i prema zahtjevima svakog sportaša posebno.
Iako se putem individualnih programa mogu postići najveći pomaci , ograničenje za njihovo provođenje može predstavljati veći broj igrača (12-16) te organizacijski razlozi. Zbog toga treneri su primorani programe sportske pripreme provoditi u homogeniziranim skupinama. Kriterij za formiranje homogeniziranih skupina biti će: testovni rezultati, raspoloživo vrijeme i uvjeti za trening (Jukić, 2003).
Plan i program treninga osnovni su dokumenti prema kojima se realizira proces sportske pripreme i kontroliraju efekti koji se postižu njihovom primjenom. Samo jasno određeni ciljevi, zadaće, vremenski ciklusi i uvjeti ali isto tako i jasno definirani sadržaji, opterećenja i metode rada, lokaliteti i trenažna pomagala pomoći će nam u dostizanju očekivanih efekata i najviših sportskih dostignuća.
Parametri plana:     –     broj ciklusa

  • trajanje ciklusa
  • broj utakmica
  • broj mezociklusa
  • broj mikrociklusa
  • broj trenažnih dana
  • broj pojedinačnih treninga
  • broj trenažnih sati
  • vremenske točke kontrole efekata rada

Kondicijska priprema je izuzetno kompleksan proces, koji zahtjeva određene pretpostavke za njezinu uspješnu provedbu. Najvažnije stvari na koje treba obratiti pozornost su čvrsta periodizacija, kontinuitet te progresija trenažnog procesa.
Također treba spomenuti motorička znanja i sposobnosti sportaša koja su u funkciji provedbe različitih trenažnih tehnologija, što znači da je sportaša najprije potrebno naučiti pravilno trenirati da bi u kasnijoj fazi bio spreman koristiti usvojene motoričke programe u cilju kondicijske pripreme.
Ovaj dio pripreme bi budući sportaš trebao proći još u fazi specijalizacije, odnosno u mladim dobnim skupinama kako bi u fazi potpunog biološkog sazrijevanja mogli početi trenirati na način kako to zahtjeva vrhunski sport.
Trener koji provodi trenažni proces mora u potpunosti poznavati sadržaje i metode treninga, te treba biti upoznat sa strukturom sporta za kojeg priprema sportaša, odnosno ekipu.
Također jedino integralna pripremljenost, odnosno usklađivanje svih elemenata kondicijske, tehničke, taktičke i psihičke pripreme osigurava postizanje željene sportske forme i natjecateljskih rezultata.