Uvod

Prvo treba odrediti u koju uzrasnu kategoriju tj. stupanj sportskog razvoja dijete pripada i koje su karakteristike i ciljevi vezani za taj period. Pedemonte (1983) naglašava da periodizaciju treninga za djecu i mlade sportaše treba gledati kroz socijalni i fiziološko metodički pristup.

Primjeri periodizacije

Faigenabum (1993) preporučuje četiri dijela u razvoju snage kod djece. Prvi dio traje 4 tjedna i u njemu je cilj upoznati dijete sportaša sa vježbama i sigurnosnim uvjetima. Odlično je ako postoje sprave za vježbanje koje su napravljene za djecu. Ako ne postoje mogu se koristiti bučice i vježbe sa vlastitim tijelom. Obično se provodi jedna serija po vježbi sa 10 – 15 ponavljanja. Trening se provodi 2 – 3 puta tjedno u trajanju 20 – 30 minuta. Opterećenja su lagana. Drugi dio traje 4 – 8 tjedana i u njemu se opterećenje povećava, ali broj ponavljanja ostaje 10 – 15. Trajanje treninga se povećava, te traje 25 – 35 minuta. U trećem dijelu se uvode nove vježbe sa slobodnim utezima i trenažerima, te se vježbe izvode u 3 serije sa 8 – 12 ponavljanja, 3 puta tjedno. Četvrti dio mogu započeti samo djeca koja su usavršila tehniku izvedbe pojedinih vježbi i slijede upute i sigurnosne uvjete prilikom izvedbe. Vježbe se izvode u 3 serije sa 6 – 10 ponavljanja, a također se u trening uvode naprednije vježbe poput klasičnog dizanja utega i specifičnih vježbi za pojedini sport. Woloham i Micheli (1990) daju smjernice za razvoj snage kod djece kroz različite uzraste (tablica  9).

starost br. vježbi po mišićoj grupi br. pon. br. serija opterećenje
9 – 11 1 12-15 3 Vrlo lagano
12 – 14 1 10-12 3-4 Lagano
15 – 16 2 7-11 4-6 Srednje
17+ >2 6-10 Visoko

Tablica  9: Razvoj snage kod djece po godištima (Woloham i Micheli, 1990).

Bompa (2005) razlikuje početno razdoblje treninga djeteta (inicijacija) od 6 do 10 godina, oblikovanje sportaša od 11 – 14 godina, specijalizacija 15 – 18 godina i vrhunska izvedba 19 godina i stariji. U skladu s tom podjelom daje model periodizacije za dugoročni trening snage (tablica 10).

stupnjevi razvoja oblici treninga metode treninga volumen intenzitet sredstva
Inicijacija Jednostvne vježbe i igre Neformalni kružni trening Nizak Vrlo nizak Vlastito tijelo
Partneri
lagana gimnastika
Oblikovanje sportaša Opća jakost
Štafete i igre
Neformalni kružni trening Nizak – srednji Nizak Medicinka
Lagani slobodni utezi
Specijalizacija Opća jakost
Specifičan
Neformalni kružni trening
Trening snage
Niski utjecaj pliometrije
Srednji
Srednje – visok
Nizak
Srednji
medicinka
slobodni utezi
Vrhunska izvedba specifičan Maksimalna snaga
Pliometrija
Mišićna izdržljivost
visoki Srednji – maksimalan Slobodni utezi
Ostali tipovi sprava

Tablica 10: Model periodizacije za trening snage (Bompa 2005).