Postoji velik broj osoba, pogotovo muškaraca koji žele povećati mišićnu masu. Tu fazu u treningu možemo nazvati faza hipertrofije (H). Prije nego vježbač počne sa ovom fazom mora proći anatomsku adaptaciju.
Glavni cilj ove faze je povećanje veličine mišića i stavljanje u sklad različitih mišićnih grupa, pogotovo gornjeg i donjeg dijela tijela.

U tablici 1 i 2 imamo primjer treninga za fazu H. Program se treninga se razlikuje ovisno o statusu vježbača, što znači da napredniji vježbači imaju zahtjevniji i stresniji program treninga. Ovaj program je namijenjen za početnika u radu sa utezima.
Treninzi se provode 4 puta tjedno, s time da su 1 i 4 dan (1 i 4 trening) iste vježbe, kao i 2 i 5 dan tj. trening.
Ako neke vježbe nisu dostupne vježbačima, znači ako nema te sprave u teretani ili ako vježbamo doma, možemo vježbe zamijeniti nekima drugima za tu istu mišićnu grupu. Npr. potisak na lat trenažeru možemo zamijeniti sa potiskom na čelo na ravnoj klupi.

Nakon faze hipertrofije bi mogla uslijediti faza kombinacije treninga hipertrofije i treninga maksimalne snage gdje bi se nastavljalo sa poboljšanjem mišićne mase, ali i postepeno pripremalo tijelo za fazu maksimalne snage koja slijedi.

Tu bi se provodili treninzi hipertrofije i maksimalne snage u omjeru 40:60, 50:50 ili 60:40 što ovisi o vlastitim željama i ciljevima. Skraćenica za tu fazu može biti MxS.
U fazi maksimalne snage koja slijedi nakon toga, opterećenja su 85 – 100 % od 1RM, broj ponavljanja 1 – 5, a pauze 3 – 5 minuta. Skraćenica za tu fazu može biti M.
Toj fazi se mora pristupiti ozbiljno i preporučuje se samo naprednim vježbačima, dok rekreativci mogu preskočiti taj dio ili samo u manjem dijelu sudjelovati u njemu.