Kreiranje programa kondicijske pripreme temelji se na informacijama koje su dobivene različitim analizama sportske aktivnosti.
Što je veća količina brojčano izraženih informacija o sportskoj aktivnosti, manja je vjerojatnost pogrešaka u programiranju treninga (Jukić, Nakić, Milanović, 2003).
Na temelju kineziološke analize futsala (strukturalna, funkcionalna, anatomska) dobivamo informacije o zahtjevima s kojima su igrači suočeni tijekom utakmice.

Strukturalna analiza igre u futsalu

Strukturalnom analizom dobivamo informacije o strukturi tehničko-taktičkih elemenata te informacije o ponavljanju različitih načina kretanja bez i sa loptom tijekom utakmice.
Već smo spomenuli da futsal po svojoj strukturalnoj složenosti spada u grupu polistrukturalnih kompleksnih sportova što znači da dominiraju složene  strukture kretanja cikličkog i acikličkog karaktera, a čine ih kompleksi jednostavnih i složenih gibanja u uvjetima suradnje članova sportske ekipe tijekom utakmice.
Cilj suradnje je postizanje nadmoći nad suprotstavljenom ekipom.

U futsalu prevladavaju trčanja s promjenom ritma i smjera, eksplozivni startovi iz različitih pozicija ( statičnih, dinamičnih),  fintiranja, lažna kretanja, udarci na gol (svaka momčad oko 30-ak po utakmici) i obrane vratara.
Prostor se osvaja brzim trčanjem u submaksimalnom i maksimalnom intenzitetu gdje posebno do izražaja dolaze brzinsko-eksplozivna svojstva igrača.
U radu koji je prikazao Molina ( 1996) igrači su u 40 minuta igre prema igračkim pozicijama prešli sljedeće udaljenosti: braniči 4990 m., igrači sredine terena 5957 m. i napadači 4000m.

Tablica 1. Razlika prijeđenih kilometara  igrača različitih igračkih pozicija i različitih načina kretanja (Molina, 1996).

Također u 40 minuta igre igrač će u cilju da osvoji i koristi prostor dodirnuti loptu u prosjeku svakih 29.5 sekundi, što znači da će ukupno imati više od 80 kontakata s loptom po utakmici ( ako igrač igra cijelu utakmicu).
Ujedno u cilju ubrzanja igre igrači imaju najviše 1-2 dodira lopte tijekom igračkih kombinacija (Futsal for Coaches, strana 189-208, 2005, Brazil).

Funkcionalna analiza

Funkcionalnom analizom dobivamo  informacije o strukturi i dominaciji energetskih procesa u pojedinim sportskim granama (Milanović, 1997).
Futsal prema dominaciji energetskih procesa pripada grupi aerobno-anaerobnih sportova.

Diaz-Rincon,J.A. (2000) ukazuje da u natjecanju prosječno sudjelovanje igrača iznosi između 25 i 30 minuta po utakmici, maksimalni otkucaji srca mogu doći do 190 otkucaja u minuti, a prosječni se kreču oko 160 otkucaja/min.
Napori su najčešće maksimalnog i sub maksimalnog intenziteta , a trajanje intenzivnih napora oscilira između 2 i 6 sekundi.
Raspon ide od maksimalne aerobne izdržljivosti do maksimalne anaerobne izdržljivosti, te da se tjelesna spremnost treba prvo usredotočiti na podnošljivost visokog radnog ritma što više vremena, usporavajući nastanak umora i proizvodnju mliječne kiseline.
Anatomska analiza

Anatomskom analizom dobivamo informacije koje topološke regije tijela, mišićne skupine i mišići su aktivirani kod kretne strukture i na koji način u različitim formama kretanja (Metikoš, 2004).

Mišići koji dominantno sudjeluju u izvedbi svih elemenata u futsalu su mišići donjih ekstremiteta i trupa, te mišići ruku koji imaju važnu ulogu kod ubrzanja, promjena pravca te održavanja dinamičke ravnoteže.
Od mišića nogu najopterećeniji su : m. quadriceps femoris, mišići stražnje strane natkoljenice, m. gastrocnemius, m. tibialis anterior, m. gluteus maximus, m. iliopsoas, primicači i odmicači natkoljenice tj. abduktori i aduktori.
Od mišića trupa: m. obliquus externus et internus abdominis,  te m. retus abdominis i m. erector spinae koji su najviše aktivirani kao  stabilizatori trupa.
Od zglobova najopterećeniji su: skočni zglob, zglob koljena te zglob kuka.

U skladu s tako definiranim regijama tijela kondicijskom pripremom potrebno je obuhvatiti i ojačati sve mišićne skupine i zglobove koji su najkorišteniji u natjecanju, što će uvjetovati dobivanje skladnog razvoja sportaša koji će djelovati preventivno i ispraviti neujednačenosti koje nastanu kada potreba za maksimalnim učinkom traži mnogo od određenih mišićnih skupina nauštrb drugih (Diaz-Rincon, J.A. 1997).